• Novinky

    • Svetlonosy - MŠ
     • Svetlonosy - MŠ

      Aj tohto roku dostali rodičia za úlohu spolu s deťmi v domácom prostredí vyrezať svetlonosa a potom ho doniesť do MŠ. Deti mali veľkú radosť zo svojich výtvorov, rozprávali ako svetlonosa vyrábali spolu s rodičmi. Všetkých svetlonosov sme odniesli pred materskú školu, kde sme ich v podvečerných hodinách zapálili a tešili sa zo svetielok spolu s rodičmi.

    • Dedkova záhrada - MŠ
     • Dedkova záhrada - MŠ

      Počas týždňa sme s deťmi sme navštívili zelovoc v obci, kde mali deti možnosť pozorovať ovocie a zeleninu. Okopávali sme stromčeky v záhrade, pohrabali lístie, odvozili do kompostéra. Deti sa s radosťou a nadšením zapájali do prác. Vyfarbovali sme jabĺčka, vystrihovali ich, otláčali hrozno, zahrali sme si divadlo o repe, rozdeľovali ovocie a zeleninu v záhrade. Nakoniec si deti urobili chutný ovocný a zeleninový šalát a šupky odniesli ovečkám.

    • Imatrikulácia v ŠKD Klubkáči
     • Imatrikulácia v ŠKD Klubkáči

      Každoročnou tradíciou v našom Školskom klube detí Klubkáči býva imatrikulácia, čiže akt prijatia prváčikov medzi klubkáčov. Tak tomu bolo aj tento školský rok. Žiaľ z dôvodu šírenia ochorenia covid–19 sa dňa 13. 10. 2021 konala bez účasti starších detí. Tejto malej slávnosti sa zúčastnili len deti z 1. oddelenia (prváci, druháci) a pani vychovávateľky.. Po splnení rôznych zábavných úloh, zložení sľubu boli deti pasované za skutočných klubkáčov, žiakov našej školy. Spomienkou na tento slávnostný deň pre nich bude odznak s logom ŠKD, pasovacia listina, darčeky, ktoré pre nich pripravili staršie deti a samozrejme malá maškrta. Nakoniec sme si všetci spolu zaspievali a zatancovali.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Nedeľa 24. 10. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje