• Novinky

     • Návšteva DJGT vo Zvolene
      • Návšteva DJGT vo Zvolene

      • Zvolene Zázračná cesta králika Eduarda je pútavou rozprávkou o dobrodružnej ceste porcelánovej hračky králika Eduarda za strateným domovom. Klubkáči z ŠKD zažili zaujímavý a poučný príbeh na divadelnom predstavení DJGT vo Zvolene. Po predstavení prišiel deti privítať Mikuláš, ktorý pozval našich Klubkáčov na javisko a odovzdal im malý sladký balíček.

     • Divadlo Slniečko - MŠ
      • Divadlo Slniečko - MŠ

      • V našej materskej škole sme si urobili deň kultúry, kedy nás navštívilo divadlo Slniečko a tiež divadlo z našej základnej školy. V divadelnom predstavení s názvom „ Abeceda zdravia“ nám Alex spolu s Katkou rozprávali, aký je pohyb dôležitý pre zdravie človeka, deti rozpoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny.

     • Mikuláš v MŠ
      • Mikuláš v MŠ

      • Aj tento rok deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či nás navštívi Mikuláš. Vo svojich triedach načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. No a keď zvonček zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš, pozdravil deti a hľadal svojho strateného pomocníka čerta. Ten vzápätí dobehol aj s veľkým vrecom na neposlušné deti. Ale u nás také deti zrejme nemáme, lebo žiadne sa nechcelo priznať. Čertovi teda zostalo vrece prázdne. Všetky dobré deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky. Aj keď niektorí drobci vyronili aj slzičku , nakoniec boli všetci spokojní, poďakovali Mikulášovi.

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Aj k nám tento rok prišiel Mikuláš. Zavolal si na pomoc anjelikov a dokonca aj čerta. Zašiel do každej triedy, kde mu žiaci zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku. Dobré a šikovné deti pochválil a porozdával im sladké odmeny.

     • Oblastná liga žiakov v stolnom tenise
      • Oblastná liga žiakov v stolnom tenise

      • 27.novembra 2022 sa na Technickej univerzite vo Zvolene odohrali zápasy oblastnej ligy mladších aj starších žiakov. Našu školu vzorne reprezentovali Matúš Cekovec a Nela Sporišová ktorí v súťaži družstiev v kategórii starších žiakov zaznamenali 3 výhry, jednu remízu a jednu prehru. . Výsledky zápasov: Hont.Nemce - Brezno 4:0, Hont:Nemce - Hliník nad Hronom 4:0, Hont.Nemce - Kalinovo 2:4, Kremnica - Hont.Nemce 3:3, Hont.Nemce - Podlavice B 4:0.

     • Svetový deň pozdravov v ŠKD
      • Svetový deň pozdravov v ŠKD

      • Tento deň sa oslavuje už od roku 1973. Cieľom tohto svetového dňa, ktorý pripadá na 21. novembra je podporiť svetový mier a uvedomiť si potrebu osobného kontaktu s ľuďmi. Aj my Klubkáči v našom ŠKD sme si tento deň pripomenuli zhotovením plagátu, na ktorý deti napísali pozdravy v jazykoch štátov, ktoré susedia so Slovenskom - Česko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko.

     • Eko alarm
      • Eko alarm

      • Veríme, že je vám známe, že sme sa zapojili do projektu Eko-alarm. Mali sme prednášku o tom, ako využívať rovesnicke učenie. Už sme sa pripravili a začali ho realizovať. Ako prvá začala 6.A. Lea, Jason, Lujza a Dušan si pre spolužiakov pripravili prezentáciu a zaujímavé aktivity.

     • Pracovné vyučovanie
      • Pracovné vyučovanie

      • Na hodine pracovného vyučovania sa žiaci zo špeciálnych tried zdokonaľujú v domácich prácach: žehlenie, skladanie, pranie a vešanie bielizne.

     • Workshop - Európska únia v kocke
      • Workshop - Európska únia v kocke

      • Dňa 21. 11. 2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili workshopu o Európskej únii, ktorý zorganizovalo Informačné centrum Európskej komisie v Banskej Bystrici - EUROPE DIRECT. Prostredníctvom prezentácie, rozhovorov a kvízu sa žiaci oboznámili s informáciami, čo je Európska únia, ako funguje, čo má spoločné s ich každodenným životom a aký je jej program a ostatnými dôležitými faktami o Európskej únii.

     • Lampiónový sprievod
      • Lampiónový sprievod

      • MŠ a ŠKD Klubkáči usporiadali po dvojročnej prestávke 11. 11. na Martina tradičné jesenné podujatie - lampiónový sprievod. Krásne osvetlený sprievod začal na futbalovom ihrisku, prešiel večernou obcou a opäť sa vrátil na ihrisko. Tu si deti spolu so svojimi rodičmi vypustili lampióny šťastia. Prekvapením bol pekný ohňostroj a na záver pohostenie pre malých aj veľkých.

     • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
      • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

      • Klubkáči opäť tvorili a skrášľovali priestory svojimi prácami, nielen v jednotlivých oddeleniach, ale aj na chodbe, ktorá je pekne, čerstvo vymaľovaná. Do oddelení nám pribudol pekný farebný nábytok , z ktorého sa všetci tešíme. Priestory, v ktorých prebieha výchova a deti trávia voľný čas, sa postupne skrášľujú, a tak prispievajú k väčšej psychickej pohode detí.

     • Vyhodnotenie školského kola OSJL
      • Vyhodnotenie školského kola OSJL

      • Na školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zúčastnilo 9 žiakov, z toho štyria boli úspešní riešitelia , Nela Sporišová, Linda Luptáková, Mário Križan a Sarah Mesiarová, ktorá s najväčším počtom bodov postupuje do okresného kola.

     • Zdravý životný štýl, Poruchy príjmu potravy
      • Zdravý životný štýl, Poruchy príjmu potravy

      • V priebehu mesiaca október a november sa žiaci všetkých ročníkov našej ZŠ zúčastnili besied na tému "Zdravý životný štýl" a "Poruchy príjmu potravy", ktoré zastrešila sociálna pedagogička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Krupiny. Na besedách žiaci počúvali, rozprávali sa na dané témy, aktívne sa zapájali počas tajničiek a rôznych aktivít, ktoré mala pre ne pani sociálna pedagogička pripravené. Pevne veríme, že boli besedy pre deti prínosné, že v živote zmenia niečo, čo možno nerobili až tak správne a popracujú na svojom zdraví aj cez správny výber jedla, nápojov, zahrnú do života nové aktivity a obklopia sa ľuďmi, pri ktorých sa cítia dobre.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Tento školský rok sa aj na našej škole konal Európsky deň jazykov. Tentokrát sme ho pojali netradične a využili sme pri jeho realizácii rovesnícke učenie. Starší žiaci si pre spolužiakov z prvého stupňa a žiakov ŠT pripravili program. Malí spolužiaci sa naučili nové slová v rôznych jazykoch, dozvedeli sa o zvykoch v európskych krajinách a popri tom sa aj zabavili.

     • Účelové cvičenie - Koháryho dub
      • Účelové cvičenie - Koháryho dub

      • V našej škole sa už tradične v jeseni organizuje účelové cvičenie, kedy sa žiaci učia, ako sa správať pri mimoriadnych situáciách a tiež, ako sa správať a orientovať v prírode. Tento rok sme sa spojili so zamestnancami z firmy Brother, overili si vedomosti v praxi a ešte sme urobili aj dobrý skutok pre našu prírodu. Vybrali sme sa na prechádzku ku Koháryho dubu. Vyskúšali sme si orientáciu v prírode, používali sme turistické značky, ktoré nám pomohli priatelia z Brothera zrenovovať. Cestou sme vyzbierali 7 vriec odpadu a za odmenu sme si užili krásu Koháryho duba.

     • Halloween v MŠ
      • Halloween v MŠ

      • Napriek tomu, že je Halloween je na Slovensku ešte novým, neudomácneným javom, deti spolu s rodičmi z našej MŠ oslávili tento deň s veľkou parádou. Deti, ale aj rodičia prišli preoblečení a vymaľovaní za strašidlá, ježibabky, duchov, kostry, čarodejnice, tekvice, či pavúčice a začala sa detská halloweenká párty na ktorej nechýbal ani teplý čajík a výborné kolačiky. „Bol to náš prvý ročník, a deťom sa to veľmi páčilo.“ Samozrejme, že nechýbali ani vyrezávané tekvice, ktoré deti doniesli vyrezané z domu a večer sme ich zapálili.