• Svetlonosy - MŠ
     • Svetlonosy - MŠ

     • Aj tohto roku dostali rodičia za úlohu spolu s deťmi v domácom prostredí vyrezať svetlonosa a potom ho doniesť do MŠ. Deti mali veľkú radosť zo svojich výtvorov, rozprávali ako svetlonosa vyrábali spolu s rodičmi. Všetkých svetlonosov sme odniesli pred materskú školu, kde sme ich v podvečerných hodinách zapálili a tešili sa zo svetielok spolu s rodičmi.

    • Dedkova záhrada - MŠ
     • Dedkova záhrada - MŠ

     • Počas týždňa sme s deťmi sme navštívili zelovoc v obci, kde mali deti možnosť pozorovať ovocie a zeleninu. Okopávali sme stromčeky v záhrade, pohrabali lístie, odvozili do kompostéra. Deti sa s radosťou a nadšením zapájali do prác. Vyfarbovali sme jabĺčka, vystrihovali ich, otláčali hrozno, zahrali sme si divadlo o repe, rozdeľovali ovocie a zeleninu v záhrade. Nakoniec si deti urobili chutný ovocný a zeleninový šalát a šupky odniesli ovečkám.

    • Imatrikulácia v ŠKD Klubkáči
     • Imatrikulácia v ŠKD Klubkáči

     • Každoročnou tradíciou v našom Školskom klube detí Klubkáči býva imatrikulácia, čiže akt prijatia prváčikov medzi klubkáčov. Tak tomu bolo aj tento školský rok. Žiaľ z dôvodu šírenia ochorenia covid–19 sa dňa 13. 10. 2021 konala bez účasti starších detí. Tejto malej slávnosti sa zúčastnili len deti z 1. oddelenia (prváci, druháci) a pani vychovávateľky.. Po splnení rôznych zábavných úloh, zložení sľubu boli deti pasované za skutočných klubkáčov, žiakov našej školy. Spomienkou na tento slávnostný deň pre nich bude odznak s logom ŠKD, pasovacia listina, darčeky, ktoré pre nich pripravili staršie deti a samozrejme malá maškrta. Nakoniec sme si všetci spolu zaspievali a zatancovali.

    • Deň mlieka v ŠKD
     • Deň mlieka v ŠKD

     • Svetový deň mlieka v školách 30. septembra - tento deň sme mali príležitosť, aby sme si uvedomili význam mlieka pre naše zdravie. Aj Klubkáči ukázali ako im chutí mlieko a mliečne výrobky.

    • Píšeme už písmenká
     • Píšeme už písmenká

     • Žiaci 1. A triedy už píšu písmenká. Do našej triedy začala chodiť naša kamarátka Danka Vranka. Zakaždým, keď príde, vyvodí nové písmenko a upevní to staré. Deti sa zábavnou formou zoznamujú s písmenkami. Vždy im porozpráva aj niečo dôležité, čo sa jej stalo, a ako to napraviť. Posledne sme sa rozprávali, kedy treba ísť večer spinkať, aby sa nám ráno dobre vstávalo. Pani učiteľka jej odporučila ísť spinkať medzi 20.00 - 20.30 hodinou. ... A vraj je to super, vždy je výborne vyspinkaná. Deťom sa tak páči, že sa s ňou chceli odfotiť.

    • Naše vyučovanie
     • Naše vyučovanie

     • A sme prváci. September ušiel ako voda a my sme začali preberať písmenká, píšeme ich , čítame, vyhľadávame, krúžkujeme. Naše hodiny sú veselé, lebo si na nich aj zatancujeme, pohráme rôzne hry, robíme didaktické hry, staviame z kociek. Keďže sa naši rodičia nemôžu prísť na nás pozrieť, urobili sme pre nich fotky.

    • Francúzsky jazyk
     • Francúzsky jazyk

     • Na vyučovaní francúzskeho jazyka vo ôsmom a deviatom ročníku sme si pripravili plagát. V rámci prednášky k Európskemu dňu jazykov budeme predstavovať po francúzsky naše skupiny. Chceme ukázať, že aj my už vieme čosi po francúzsky.

    • Vlastiveda v 4. ročníku
     • Vlastiveda v 4. ročníku

     • Bývalá pani učiteľka Mgr. Tatiana Kyseľová prišla do 4. ročníka na hodinu vlastivedy. Svojím pútavým rozprávaním , tak ako to vedela vždy na hodinách dejepisu, nás preniesla do obdobia 2. svetovej vojny.

    • Svetový deň mlieka - MŠ
     • Svetový deň mlieka - MŠ

     • Koncom septembra sme si aj v našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Deti sa počas dňa prostredníctvom prezentácie dozvedeli zaujímavé informácie o kravách, výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a o skladovaní, predaji a význame mlieka vo výžive. Deti spolu s pani učiteľkami robili rôzne aktivity – lepili do kravičky rôzne výrobky z mlieka, vyrábali si čelenky, triedili mliečne výrobky od iných výrobkov, zhotovovali kravičku z tetrapakových obalov, vypracovávali pracovné listy, vystrihovali mliečne výrobky z časopisov a nakoniec vypili aj zdravé mliečko.

    • Zážitkové učenie
     • Zážitkové učenie

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa zvierat sme sa porozprávali ako sa treba starať o domácich miláčikov, o hospodárske i o voľne žijúce zvieratá.

    • Oznam riaditeľa školy
     • Oznam riaditeľa školy

     • Vážení rodičia, v termíne od 9.9. do 17.9. sa budú v budove základnej školy vydávať antigénové samotesty.  Týka sa to len rodičov, ktorí záujem v termíne do 26.8.2021 o tieto testy nahlásili. Pre vysoký záujem o samotesty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky počet testov z pôvodných  25 zredukovalo na 5 samotestov. Tieto testy musia prísť prevziať rodičia, nakoľko je potrebné podpísať preberací protokol.

      K sade testov obdržíte aj návod na použitie.

      Rodič je povinný pozitívny test žiaka nevyhnutne čo najskôr oznámiť škole. Zároveň Vás žiadame, aby ste si dátumy, kedy budete deti testovať doma evidovali a keď vás škola o túto informáciu požiada, aby ste túto informáciu s uvedenými dátumami podpisom potvrdili.

    • Začiatok školského roka 2021/2022
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci. Po prázdninách a dovolenkách vás opäť vítam na pôde našej školy, pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2021/2022.

      Dúfam, že ste všetci mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily – najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Počnúc dnešným dňom totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo.

      Aj v tomto roku sa asi budeme musieť  vysporiadať  s niektorými obmedzeniami, ktoré si momentálna situácia vyžiadala. Rúška sa stali symbolom dnešnej doby. Pre mnohých z nás je i samotná predstava učiť sa s rúškom na tvári problematická, ale ja verím, že to spoločne zvládneme. Sme dobrá škola s dobrými žiakmi a s dobrými učiteľmi. So štipkou humoru a zodpovednosti to nebude taký problém, ako sa na prvý pohľad zdá. Prosím podporme sa navzájom a tým ochránime svoje zdravie i zdravie našich rodín.

      Je ťažké hovoriť o prázdninách, pretože neboli také, na aké sme boli v minulosti zvyknutí. Napriek tomu však dúfam, že ich každý z vás prežil čo najlepšie, ako vedel. Oddýchnutí a plní nádeje v lepšie časy začíname školský rok 2021/2022. Musíme všetkým dokázať, že sme flexibilní a schopní napredovať  vo vzdelávaní aj v sťažených podmienkach.

      Dokážeme už v prípade potreby učiť online vo všetkých ročníkoch... avšak osobný kontakt učiteľa a žiaka, a tiež aj kontakt spolužiakov v triede je oveľa efektívnejší. A tak mojím najväčším prianím do tohto školského roka je ZDRAVIE – zdravie nás všetkých, aby mohlo vyučovanie prebiehať v priestoroch školy, a nie v detských izbách, ako tomu bolo naposledy. To, čo bolo voľakedy prirodzené, je dnes naším zbožným prianím. Prajeme si teda vyučovanie v škole!

      Vítam medzi nami aj našich milých prváčikov.: Adama Andreasa Antoniou, Michaelu Babiakovú, Samuela Berkyho, Karin Gonzorovú, Rebeku Mihalovicovú, Radoslava Miklóša, Máriu Mikulášiovú, Kristínu Mikulovú,  Alexa Pleška, Martina Poliaka, Timona Dodoka a Líviu Tanečkovú.

       

       

      Zároveň sa vám chcem milí prváčikovia týmto poďakovať za odvahu a zodpovednosť, s akou ste prišli do školy v týchto neštandartných podmienkach. Keď zvládnete tieto nasledujúce dni, budete naši malí hrdinovia. Prajem vám veľa – veľa úspechov a radosti z učenia. Taktiež medzi nami vítam aj novoprijatých žiakov, ktorí boli rozhodnutím prijatí na vzdelávanie sa na našej škole, po prestupe z inej školy.

      Srdečne medzi nami vítam aj troch nových kolegov pedagógov, ktorí sa pridali do nášho pedagogického zboru. A to menovite pani Mgr.Alicu Williems, ktorá bude novou pani učiteľkou anglického jazyka a zároveň triednou učiteľkou žiakov zo 6.A, , Mgr.Evu Kuzmovú a Mgr.Petra Privitzera. Prajem nie len vám ale aj ostatným kolegom veľa síl a pevných nervov, pri zvládaní pracovných povinností a pravdepodobne  aj prekážok, ktoré nás tento školský rok čakajú.

      Mojím najväčším prianím je, aby sme konečne mohli odložiť rúška a aby nám bolo vidieť na tvárach šťastný úsmev. Lebo pre učiteľa a rodiča niet väčšieho šťastia, ako veselé usmiate dieťa. Nech sa našim krédom stane „Úsmev namiesto rúška!“.

      ĎAKUJEM vám za pozornosť a teraz vám prajem, aby ste nasledujúce chvíle v kruhu svojich spolužiakov a triednych učiteľov strávili čo najpríjemnejšie.

      Dovidenia zajtra.

    • Oznam
     • Oznam

     • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

      ministerstvo školstva  zverejnilo nové usmernenia ku šk.r. 2021/2022. Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie. Cieľom všetkých nás učiteľov, aj ostatných zamestnancov školy  je, aby sa žiaci vzdelávali v školách a aby sa školy nezatvárali plošne. Preto vás chcem ubezpečiť, že všetci urobíme maximum svojej práce, aby tomu skutočne aj tak bolo. Je k tomu ale potrebné aj vaše pochopenie a spolupráca. Naďalej pre všetky typy škôl platia protiepidemologické nariadenia (aj keď niektoré upravené), ale platia. Žiadam teda všetkých nás aj vás, aby sme ich spoločne dodržiavali a spolu tak dosiahli to, že triedy a tým pádom aj vaše deti nebudú musieť ostávať v karanténe a že bude možné vyučovať „normálne“, prezenčnou formou.

       

      Dňa 2. septembra nastupujú všetci školopovinní žiaci opäť do škôl. V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR ponúka možnosť dobrovoľného testovania žiakov v škole kloktacími testami a dobrovoľného samotestovania žiakov Ag testami v domácom prostredí, (sada 25ks samotestov). Pokiaľ máte záujem o niektoré z testovaní prosím Vás, aby ste túto informáciu o vašom záujme oznámili vašim triednym učiteľom, ktorí vás v termíne do 26.8.2021 do 9.00 budú telefonicky kontaktovať. V prípade záujmu škola zabezpečí kloktacie testy, ako aj Ag testy. Testovanie kloktacími testami na škole prebehne v termíne od 2.9. do 5.9. 2021 a výsledok bude k dispozícií do 72 hodin od testovania.

       

      Na záver vám prajem pekný zvyšok prázdnin a vidíme sa v septembri !