• Zoznam členov rady školy

    •  

     ZOZNAM  ČLENOV  RADY  ŠKOLY

     PRI  ZŠ  S  MŠ  HONTIANSKE  NEMCE 77

                                                                                        

     pre funkčné obdobie 2020 - 2024

      

      

      

     PREDSEDA :   PaedDr. Mária Križanová

                             (zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ)

      

      

      

     PODPREDSEDA:   Mgr. Lucia Knošková

                                    (zástupca zriaďovateľa – Obce Hontianske Nemce)

      

      

      

     ČLENOVIA:  Ing. Zuzana Mesiarová

                            (zástupca ostatných – nepedagogických zamestnancov ZŠ)

      

                                   Bc. Michaela Sporišová

                                 (zástupca pedagogických zamestnancov MŠ)

      

                           Veronika Babiaková

                           Anna Horniaková

                           Veronika Kocková (Halajová)

                           (zástupcovia rodičov detí ZŠ)

      

      

                           Anton Polyak

                           (zástupca rodičov detí MŠ)

      

      

                           Miroslav Babiak

                           Marek Pello

                           Iveta Šnajderová

                           (zástupcovia zriaďovateľa – Obce Hontianske Nemce)