• „Modrá škola“

    •                              

      

     Názov Projektu: Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach.

      

     Názov Programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom.

      

     Cieľ (ciele) Projektu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

      

     Komponent/opatrenia: Modré školy

      

     Indikátor cieľa projektu: Počet škôl, ktoré budú využívať a implementovať komponenty z projektov „Modré školy“ v rámci ich environmentálnych vzdelávacích programov a aktivít: 1

      

     Počet vypracovaných balíčkov osnov: 1

      

     Zriadenie webovej stránky alebo podstránky projektu: 1

      

     Počet žiakov/študentov priamo zapojených do projektu: 260

      

     Počet iných organizácií zapojených do projektu: 4

      

     Počet hodín (ročne), na ktorých sa budú vyučovať vypracované osnovy: 3

      

     Počet rôznych typov adaptačných opatrení implementovaných v rámci projektu: 6

      

     Percento školského areálu, ktoré bude po realizácii opatrení odpojené od dažďovej kanalizácie: 15

      

     Počet vysadených stromov: 20

      

     Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky vytvorenej v rámci projektu: 100

      

     Počet unikátnych internetových stránok, na ktorých je možné nájsť informácie o projekte alebo odkaz na projekt: 2

     Odkazy na stránky: 

     http://www.eeagrants.sk/domov-eeagrants/

     http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/29/zakladne-informacie-o-fm-ehp-a-nfm.html