• História školy

    • História školy

      

     Založenie prvej školy v Hontianskych Nemciach nie je presne datované. I napriek tomu, že sa nezachovali v obci písomné správy o najstaršej škole, elementárna škola pravdepodobne existovala na jej území už v 18. storočí. Môžeme predpokladať, že vďaka vybudovanému kostolu na farnosti bola zriadená škola v obci oveľa skôr.

     Budova starej školy, na ktorú sa pamätajú súčasníci a neskôr sa v jej priestoroch nachádzala osobitná škola, bola postavená v 50. rokoch 19. storočia. Postupom času už nevyhovovala základným výchovno-vzdelávacím požiadavkám. Dôvodom bola preplnenosť tried, dvojsmennosť, žiaci druhého stupňa museli navštevovať školu v Sebechleboch. Nevyhovujúci stav trval až do roku 1976, kedy 3. septembra bola v obci otvorená nová základná deväťročná škola.

     Fotogáléria 

     kliknutín na foto sa zobrazí fotoalbum