• Nadpis

    • Výpožičný poriadok školskej knižnice
      

     1. Žiak si môže požičať len jednu knihu.

     2. Knihu si môže žiak požičať na 2 týždne.

     3. Žiak je povinný vrátť knihu v takom stave, ako si ju požičal. Do požičanej knihy je zakázané kresliť, písať a podčiarkovať text.

     4. Žiak nesmie požičanú knihu požičať ďalšiemu spolužiakovi, najprv ju treba vrátiť späť do knižnice.

     5. Encyklopédie nie je možné vypožičať si, možno s nimi pracovať len v školskej knižnici.

     Ak žiak stratí požičanú knihu, musí zaobstarať novú knihu

     alebo finančne nahradiť plnú cenu knihy!!!

     Školská knižnica je otvorená pre žiakov každý utorok v čase od 13:15 do 15:00.

     Žiaci si môžu požičať knihy rozprávkové, pre mládež, mimočítankové čítanie. Môžu čerpať informácie z encyklopédií pri tvorbe referátov a projektov.