• Záujmové vzdelávanie

    • Názov krúžku Počet žiakov Vedúci krúžku
     1.oddelenie ŠKD 25 Zuzana Kanková
     2.oddelenie ŠKD 28 Dana Mikulášiová
     Angličáčik 7 PaedDr. Mária Križanová
     Civilná ochrana 14 Mgr. Ján Palkovič
     Dramatický 10 Mgr. Blažena Štievková
     Futbalový 17 Stanislav Bohuš
     Hrajme a učme sa spolu 14 Mgr. Dagmar Miškolciová
     Klubkáčik 51 Dana Mikulášiová
     Logické hry 31 Ing. Darina Micháliková
     Mediálny krúžok 13 PaedDr. Anna Pavlovová
     Počítačový 30 Mgr. Terézia Adámiová
     Stolnotenisový 25 Mgr. Milan Štievko